ZÁVĚREM

Zpracování koncepce i realizace přestavby pozemku částečně ležícího ladem a částečně dlouhodobě zanedbaného do nové podoby je práce výhradně naší hlavy a našich rukou, a to pouze několika párů. Naše vzdělání a profesní zaměření není přitom v oblasti, která by jakkoliv souvisela s tvorbou zahrad. Zahradu zpracováváme cca. 10 let, z toho posledních 5 let se jí věnujeme intenzivně.

Trochu patosu na závěr - naše motto:

“Věřme jen sobě, své práci a píli…”

Tento vlastenecký verš Svatopluka Čecha nás po léta provázel jako motto kalendáře, který si dala zhotovit v roce 1941 jedna pražská velkopekárna. Léta visel v našem bytě jako zarámovaný obraz. Jeho slova nás napadala vždy při řešení nelehkého úkolu, kdy se ukázalo, že z více důvodů nelze v tradičně zpracovávané zahradě využít mechanizace či aplikovat zjednodušující postupy, ale ...musíme na to jít jako s kosou, tedy ručně, zdlouhavě, namáhavě. Rýč, motyka, hrábě v různém provedení a zahradní kolečko patří i nadále k našim nejvíce používaným nástrojům. Bez radosti a nadšení pro věc to ovšem nešlo a nejde. Potvrzuje to i další verš našeho básníka:

“…věřme jen svatému nadšení v nás”. Je to útěcha ve složitých situacích a když práce neubývá? Pro nás ano.  

maluvka