STRUKTURA ZAHRADY

3

V rané fázi budování zahrady bylo nutné určit rozmístění stabilních ploch pro výsadby, které měly zajistit harmonický vzhled prostoru jako celku a současně být vhodným stanovištěm pro určité skupiny rostlin.

Tyto plochy tvoří kostru zahrady. Byly osázeny v souladu s požadavky rostlin v esteticky působivém aranžmá při zohlednění doby a barvy kvetení, výšky rostlin a celkového uvažovaného ztvárnění. Jde o výsadby podle předem stanoveného plánu, jejichž struktura má být zřejmá i po více letech. Předpokladem toho je intenzivní péče, která zajišťuje harmonický a upravený vzhled během celé sezóny. Tyto klasické trvalkové či smíšené záhony vyžadují vedle zmlazování přestárlých rostlin, okopávání, hnojení, zásahů proti škůdcům atd. také redukování rostlin porušujících vymezené schéma. Patrně ke zklamání mnohých je nezbytné důsledné pletí, které je zvláště náročné vzhledem k silnému zaplevelování humózní půdy nálety semen z okolí. Tyto záhony vyžadují naši maximální pozornost.

14