LOKALITA

podzim

Náš prvořadý zájem patřil založení zahrady, která je poplatná jednak anglickým vzorům a je současně integrována do české krajiny. Rozkládá se JZ v mírně svažitém terénu Kašperskohorské vrchoviny, směrem západním upoutá vrch Sedlo, dnes již s holinami po kácení, směrem západním se tyčí Javorník, za nímž se doširoka otvírá krajina jižních Čech. Hranice regionů, hranice někdejších Sudet. Západočeský reliéf krajiny má dramatičtější podobu a po léta našich začátků nám bral dech. Nezkalená noční obloha nad námi a kontrast hvězd dovolí zapátrat v paměti a pojmenovat i taková galaktická tělesa, o nichž jsme naposledy slyšeli ve škole. Velký vůz míří do oken. Do reality se vrátíme pohledem do dáli směrem na západ, kde po léta dnes a denně po celou noc bliká světélko v krajině jinak nerušené jakýmkoli objektem postaveným lidmi.

zimní krajina