KONCEPCE NOVÉ ZAHRADY - SMYSLEM NENÍ CÍL, ALE CESTA K NĚMU

9

Vytváření koncepce trvalo více let a není (a patrně nebude) ukončeno. Zahrada je dynamický útvar a jakákoliv fáze jejího budování je prozatimní stav, po němž budou následovat etapy další. Budování zahrady chápeme jako proces, jehož smyslem není cíl, ale cesta k němu. Přistupovali jsme k němu s tím, že historická podoba odvozená ze záhumenkových ploch a průběh terénu má být zachována, nebudou prováděny modelace či jiné zásahy podobného druhu s výjimkou nezbytného (stavba domu). Bylo třeba se ujistit v tom, co má být obsahem zahrady a co zvládneme. Poznání neměnných daností určujících podstatu pozemku bylo pro vytvoření základu koncepce rozhodující.

10