PÁR SLOV O HISTORII NAŠEHO ZÁMĚRU

Vstoupili jsme na pozemek. Ležel ladem, přesto jsme vnímali srozumitelné signály dlouhé historie lidského úsilí. Pustili jsme se do toho.

 

 

Pozemek v obci Strašín v Pošumaví jsme převzali ve dvou krocích. První se uskutečnil v roce 2006, kdy byla oddělena někdejší záhumenicová plužina o výměře cca 3500 m2 (dnešní dolní zahrada) od chalupy, k níž v minulosti příslušela. Druhý krok následoval v roce 2011 a znamenal rozšíření této plochy o část obdobné plužiny o výměře cca 1700 m2 položené jižním směrem po svahu výše (dnešní horní zahrada). Průběh hranic pozemků vykazuje nepopiratelnou shodu se záznamem tohoto území ve stabilním katastru z roku 1837.

Tím jsme získali nejen nový přístup do dvora z historické návsi, ale také několik staveb z kamenného zdiva (dvě kdysi obytné, nyní v neobyvatelném stavu, několik hospodářských). Archivní dokumenty dokládají, že domy (či snad jiné postavené na tomto půdorysu před nimi) byly obydleny již v jednom případě v 17. století, v druhém případě v 18. století. Za významnou pokládáme skutečnost, že situace zástavby dvora zůstala zachována v původní podobě a nedošlo k její destrukci s následným stržením. Tyto stavby se snažíme postupně po stavební stránce stabilizovat a - pokud je to možné - najít pro ně nové využití. Díky po desetiletí neprováděné údržbě si dvůr zachoval dobovou autenticitu, která zvláštním způsobem působí na kohokoliv, kdo nás navštíví. Z cesty dvora se před námi objevuje strašínský poutní kostel Narození Panny Marie na skalní vyvýšenině. Jdeme po cestě dál a blížíme se k němu.