sad

Výsadbě nových stromků ve volné centrální části dolní zahrady předcházelo důkladné posouzení stavu stromů již rostoucích. Kácelo se jen v naprosto odůvodněných případech. Starší dobré stromy byly integrovány do okrasné zahrady (viz foto: hrušeň a růže). Na pozemku bylo přes 40 většinou přestárlých slivoní, tedy švestek domácích zasazených po obvodu pozemku. Mezi několika jabloněmi jsme našli Croncelské průsvitné Transparente de Croncels, Baumannovu renetu, panenské, matčino - dva vysokokmeny této staré a dodnes žádané sorty plodí stále, stáří odhadujeme na min. 80 let. Nové jabloně jsou sorty českých šlechtitelů zvolené s vhodnou podnoží a ve vhodném formátu - Rubinola, Rubín, Melodie, Angold, Florina a král zimních jablek Topaz. Celkem jsme vysadili 24 mladých stromů, z toho 14 jabloní.