Živé ploty

1

Živé ploty jsou jak volně rostoucí, tak geometricky stříhané. V okrajových částech pozemku s přímou návazností na okolní krajinu jsou to vždy volně rostoucí živé ploty tvořené vysokými keři převážně domácího původu vhodnými pro krajinné úpravy (kaliny, tavolníky, svídy). Formální geometricky stříhané živé ploty (buk, habr) jsou vysazeny tam, kde je dána bezprostřední souvislost s novým domem. Živý plot z tisů dělí v místech hranice mezi někdejším dolním a horním záhumenkovým pruhem okrasnou horní část pozemku od části dolní.

12