Rozdělení prostoru na funkční a estetické celky

zahrada

Základem tohoto dělení bylo vyčlenění části dolní zahrady jako ovocný sad. Zbývající prostor slouží účelům okrasné zahrady. Oba tyto celky na sebe navazují, jsou odděleny dominantami dvou stromů - mohutným starým ořešákem a mladým červenolistým bukem. Také po stránce estetické je zde organický vztah: naše štěpnice se v době květu stává květnicí, v době zrání plodů pak rajskou zahradou.

Vzhledem k délce obvodu pozemku bylo náročným úkolem vytvoření okrajových kulis, které zvýrazňují hranici pozemku, vytvářejí ochranné mikroklima a pohledově cloní tam, kde je to nutné. Tyto kulisy tvoří živé ploty.

zahrada