Půda a voda

2

Je patrně zbytečné vyprávět o kvalitách ornice v dobách, kdy se ve velkém kupují zahradní substráty a půdní povrch je zasypáván kamenivem, pokrýván geotextilií a kůrovým mulčem pro potlačení plevelů. Přesto však: hluboká vrstva jílovité humózní ornice z hnědozemě a spodní relativně kamenité podorničí je vynikajícím předpokladem pro pěstování rostlin všeho druhu, je bohatá na živiny a vododržná. Není vyčerpaná, jen relativně malá část pozemku byla za posledních 50 let příležitostně využívána pro jednoduchou zemědělskou činnost (brambory). I zde však pozorujeme důsledky několika výrazně suchých let, a to i přesto, že zdejší oblast patří z hlediska srážek k nejbohatším. Jistým zdrojem dešťové vody je pak velká nádrž instalovaná pod zemí, do níž je sváděna dešťová voda z okapů domu. Vodou čerpanou z nádrže můžeme překlenout stále častější období sucha a zalévat jí vegetaci, od níž očekáváme spolehlivý růst, bohaté květy keřů a trvalek či bohatou úrodu ovocných stromů a keřů.

6